Beste mensen,
 

Heeft u kopij voor het nieuwe Klankbord?

Dit kunt u voor het eerstvolgende nummer inzenden t/m maandag 7 oktober 19.00 uur per e-mail aan  
klankbord@hervormdputtershoek of op papier bij Samantha Janssens, Jasmijnstraat 4.
Heel graag op tijd inleveren anders kan het niet meer verwerkt worden in het Klankbord. 

Wanneer u vragen heeft kunt u terecht bij een van de leden van de redactie (Leny van Kleef, Monique Gielen, Samantha Janssens).

Met vriendelijke groeten namens de redactie,

Samantha Janssens

Aanvullende gegevens