EFEZE 3:1-7 – het geheim onthuld: God als erfenis – Puttershoek 22-9-2019 

Ds. G v/d Neut uit Werkendam.
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Tineke, Gr: Jan
Oppas: Mw. A. Groeneweg, Mw. J. Renkema
Lianne Brussé
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud kerkplein

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Liturgie:

 • Afkondigingen
 • Zingen: Psalm 105:1,4
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 16:1 (“U bent mijn heil, mijn erfdeel”)
 • Wet: Rom.12:9-21
 • Zingen: OTH 523 Ik zal de Here God liefhebben (als deze niet bekend is, evt. OTH 479:3,4,6 Bewaar je mond)
 • Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest
 • Schriftlezing: Jes. 66:18-22; Ef. 3:1-7
 • Zingen:  OTH 229:1,2,3 Here Jezus, om Uw woord
 • Kindermoment
 • (kinderen naar kindernevendienst)
 • PREEK (tekst: Ef.3:6a: “Dit geheim: dat de heidenen mede-erfgenamen zijn”
 • Zingen: Gezang 435: 2,3,5 “Heer, ons lot is in Uw handen”
 • Dankgebed & voorbeden
 • (kinderen komen terug)
 • Collecten
 • Zingen: OTH 352:1,3 God is getrouw, Zijn plannen falen niet
 • Zegen

 

Aanvullende gegevens