Van de voorzitter

Een nieuw seizoen
Een nieuw seizoen van gemeentewerk ligt voor ons. In de kerkenraad zal er veel aandacht zijn voor de verkiezing van nieuwe ambtsdragers. Natuurlijk bent u hier als gemeente zeer nauw bij betrokken met het indienen van namen en in het zelf benoemd worden. We zien uit naar nieuwe oogst. Het jeugdwerk ziet met sterk verlangen uit naar een nieuwe jeugdouderling! En niet minder hoopt het ouderlingencollege op vervulling van de andere ouderlingen-vacatures! ‘Ouderlingen krijg je niet zomaar’ klinkt het wel eens. Broeders en zusters van de gemeente in de kerkbanken zien er tegenop om persoonlijk en geestelijk in gesprek te gaan met zeer verschillende mensen. Goed om te bedenken dat het ook een geschenk is om afhankelijk van de Geest van onze Here Jezus Christus op pad te gaan, een instrument in Zijn hand te mogen zijn! Om een zegen te mogen zijn voor anderen!


Een goed verhaal
Ons jaarthema is dit jaar ‘Een goed verhaal’. Dit slaat uiteraard op de oerbron van ons geloof: de Bijbel. ‘Evangelie’ betekent immers ‘goede boodschap’. In de praktijk van het Bijbellezen wordt echter ook duidelijk dat er intens geluisterd, gemediteerd en gestudeerd moet worden, willen de woorden van de Bijbel in ons hart vallen als in vruchtbare aarde. Is het Woord van God zo voor u en jou echt ‘geestelijk voedsel’? Natuurlijk hebben we als protestanten hiervoor de zondagse kerkdienst, maar hebben we niet elke dag voedsel nodig om in leven te blijven? Hoeveel tijd reserveert u dagelijks voor het zoeken van God in Zijn Woord? Velen worden overigens gezegend met het lezen uit een goed dagboek naast de Bijbel! Hierbij zijn we ook heel verschillend, we lezen dezelfde Bijbel anders. Hoe ga je hiermee om in een diverse gemeente als de onze? Maarten Wisse schreef speciaal hierover een boekje voor het noodzakelijke geloofsgesprek in heel de kerk: ‘De Bijbel in het midden’.

Tienercatechese

Voor komend seizoen krijgen alle tieners van de gemeente een uitnodiging voor de catechese. Laten we bidden om ook hier een mooie oogst en de leiding van de Heilige Geest. Ja, ik vraag uw gebed voor onze jongeren, voor Govert Gravendeel in zijn helpende bijdrage en voor ondergetekende! Jezus Christus heeft duidelijke gesproken over de arbeid in Zijn koninkrijk: ‘Zonder Mij kunt u niets doen!’ ‘Geloof komt je niet aanwaaien’, wordt wel eens gezegd. En ja, je moet je er voor in willen spannen en er zijn heel wat vragen te stellen door jongeren en ouderen. Maar als de Heilige Geest werkt kun je verrast worden! Niet door de dingen die onzeker zijn, maar door de dingen van God die zeker voor je worden, opnieuw en opnieuw. Met Pinksteren wordt dan ook wel eens gezegd: ‘Geloof komt je aanwaaien…!’

Jaargesprek

Vlak voor de zomervakantie had ik het jaargesprek over mijn werk in de gemeente met enkele kerkenraadsleden en een deskundig werkbegeleider van buiten. Het heeft mij stilgezet bij wat goed gaat en waar zorgen zijn door er bewust op te reflecteren. Het heeft mij ook bewust doen ervaren dat ik net als iedereen een mens ben met krachten en zwakheden, dat ik er zo mag zijn als dienend predikant en dat het goed is om hierover open met elkaar te spreken. Onze hulp is in de Naam van de HERE, die hemel en aarde geschapen heeft en niet loslaat het werk dat Zijn hand begon!

Uit de pastorie
De actualiteit in de pastorie
‘Het lijkt wel, of je een hador op je hoofd hebt nu, staat je leuk!’
‘Hè, wat is dat?’
‘Nou, dat is zo’n hoofddoek die bijna al je haren bedekt. Die dragen moslimvrouwen.’
‘Maar waarom doen ze dat dan?’
‘Dat is omdat alleen hun eigen man hun haren mag zien, en andere mannen er niet naar gaan kijken.’
‘Hebben die vrouwen dan zúlke mooie haren?’
‘Dat denk ik wel, ja.’

Hartelijke groet,
Ds. A.A. van den Berg

Aanvullende gegevens