Liturgie 2 juni 10.00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Nadine, M: Annelies, Gr: Maaike
Oppas: Mw. H. Kot, Mw. H. Meijer
Linde van der Zwaal

Koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Intochtslied Gezang 231: 1, 2
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 231: 3, 4
Leefregel
OTH 380: 1, 3
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1:15-26
Psalm 69: 6
Kindermoment
Schriftlezing: Mattheüs 27:1-10
Psalm 32: 2
Preek
Gezang 168: 1, 2, 5, 6
Gebeden
Collecte
Slotzang Psalm 150
Zegen

Aanvullende gegevens