Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 20 mei)


Openluchtdienst

Komende zondagmiddag de jaarlijkse openluchtdienst op/in het gras aan de Vliet. Ds. W.H. Hendriks zal de dienst leiden rond het thema ‘Ik zie je zitten!’ Aanvang 15.00 uur en stoel/zitkleedje meenemen voor eigen welzijn!

Hemelvaart

Donderdag 30 mei vieren we Hemelvaart. Dat feest gaat niet allereerst om het preciese hoe en wat van de hemel, maar zet vooral een dikke streep onder Jezus Christus’ opstanding uit de dood, zijn overwinning en regering in hemel en op aarde met de Vader en de Heilige Geest. Alle reden om naar de kerk te komen, in eigen gemeente of elders! Of zijn er goede redenen om niet te gaan?

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan mevr. M.A.W. Markusse; en aan fam. E.B. de Crom. Meeleven Mevr. Tiny Markusse tobt al lang met haar gezondheid. We zien met haar, door allerlei onderzoeken heen, uit naar hoop op verbetering. Dhr. P. Schram is onlangs geopereerd en ziet nu, samen met zijn vrouw, een lange weg van revalidatie voor zich. Mevr. C. van der Bom-Tuk moest de boodschap ontvangen uitbehandeld te zijn en is vorige week door haar verzwakte conditie verhuisd naar de verpleegafdeling in Huys te Hoecke. Ook bij fam. E.B. de Crom zijn ernstige gezondheidszorgen. Moge de Here God de zieken bijstaan, door zijn Woord en Geest en door zijn gemeente in het spoor van onze Heer Jezus Christus, onze barmhartige Hogepriester.

Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Wie wandelt mee? Vóór de kerkdienst op Hemelvaartsdag willen we met elkaar een dauw-wandeling maken. We verzamelen om kwart voor acht (’s morgens!!) op het Kerkplein. De route loopt over gebaand en ongebaand pad en is ongeveer 6 kilometer lang. Naar schatting zullen we zo’n beetje anderhalf uur lopen. Goede schoenen zijn wel vereist. Tussen kwart over negen en half tien staat er koffie of thee op ons te wachten in De Hoeksteen, waarna we naar de kerk kunnen gaan. Heeft u zin om mee te gaan? Dan zien we u graag op Hemelvaartsdag 30 mei, kwart voor acht!

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Cobi Kuipers

Collecten

Morgendienst 26/05::Kerk en Eredienst. Deur: Onderh. Gebouwen. Collecte openluchtdienst 26/05: Evangelisatie. Collecte H.A. Huys te Hoecke 26/05: Hulpfonds Mw.De Jonge,Zimbabwe. Collecten 30/05: Kerk en Eredienst; Deur: Diaconie. Collecten 02/06: Kerk en Eredienst; Deur: Onderhoud Kerkplein. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Ds.A.A.v.d.Berg 1 x 10 euro. Via bank uit dankbaarheid 53 euro. Kerkelijk bureau


Zondag 26/05:
10.00 uur: Ds. J.W. Aanen, Dordrecht
15.00 uur: Ds. A.A.v.d.Berg
Heilig Avondmaal/
Huys te Hoecke
15.00 uur: Ds. W.H. Hendriks, Mijnsheerenland
Openluchtdienst
Donderdag: 30/05: Hemelvaartsdag
10.00 uur: Ds. A.A. v.d. Berg.
Zondag 02/06:
10.00 uur: Ds. A.A. v.d. Berg
17.00 uur: Ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

Aanvullende gegevens