Drs. P. van Dam uit Houten
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: kerkvoogdij

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Welkom en mededelingen

psalm 25: 1, 2

Stil Gebed - Bemoediging en groet

psalm 25: 7, 10

Gebed bij de opening van de bijbel

Lezing OT: Jesaja 2: 1 – 5

Gezang 23 - geheel

Lezing NT: Mattheus 24: 32 - 44

Gezang 300: 6

Uitleg en verkondiging

Lied 462 uit het nieuwe liedboek (bijlage)

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen slotlied gezang 63 – geheel

Zegen

Aanvullende gegevens