Zondag

Mooi om zondag voorgegaan te zijn rondom Jesaja 40:12-31 met als thema ‘Crisis en kracht’. Leesroosters en lectio continua (voortgaande lezing) hebben hun kracht, maar een vrije Schriftkeuze blijft ook z’n waarde houden! Komende zondagmiddag hoopt voor het eerst in Puttershoek mijn broer uit Asperen voor te gaan in de eredienst. Ik zelf ga dan voor in Gorinchem, het betreft een zogenaamde ‘driehoeks-ruilbeurt’ in verband met Dankdag. Gezegende diensten voor heel de zondag gewenst!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan mevr. M. van Roon-Speelman; en aan mevr. M. van ’t Leven-Lobbezoo.

Meeleven

Anja van der Bijl-Aardoom is vorige week toch niet geopereerd wat erg naar was na een intensieve voorbereiding. Wij hopen van harte dat de operatie deze week wel doorgegaan zal zijn - met voorspoed. Mevr. M.A. van ’t Leven-Lobbezoo mocht een geruststellend bericht omtrent haar gezondheid ontvangen. Davonne Gravendeel-van Harn kampt al langere tijd met nare gezondheidsklachten waardoor ze niet naar de kerk kan gaan, terwijl ze altijd zeer meelevend was. We hopen met haar en Govert op verbetering. Laten we voor elkaar bidden, ook voor hen die dicht om de zieken heen staan!

Benoeming ambtsdragers

Voor de drie vacatures voor ouderling zijn na de verkiezingen van maandag 28 oktober benoemd: br. A.Th. van den Berg, br. G. Gravendeel en zr. J. Kornaat-Podt. Op dezelfde avond is benoemd voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester: br. K.C.H. Sterrenburg; en voor de twee vacatures van diaken werden benoemd: br. J. Sinke en zr. T.A.H. van der Zwaal-Wols. Zo blijven onze harten in verwachting en leven we mee met de benoemden in hun roeping. Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Collecten 10/10: Kerk en Eredienst
Deur: Kerk in Actie-Syrische vluchtelingen
Beide collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften:
Kerk: via Ds. A.A. van den Berg 2 x € 10
via Ouderl.Mw.M.v.d.Ree € 10
Dankstond: via Ds..A.A. van den Berg € 40
Hulpfonds Mw. De Jonge: via de bank € 50
Bloemen: via HVD Mw. G.vOudheusden € 10
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:

Zondag 10/11

10.00 uur: Ds. W. de Graaff, Geldermalsen
17.00 uur: Ds. P.G.I. van den Berg, Asperen

 

Aanvullende gegevens