Liturgie zondag 10 november 2019 17:00 uur

Ds. P.G.I v/d Berg uit Asperen
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: ZWO werk

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Ps.113:1,2
Votum en groet
Zingen Ps.100:1,2
Gebed
Schriftlezing Ps.84
Welzalig de mens die op U vertrouwt!
Zingen Ps.84: 3,6
Verkondiging
“Kind aan huis bij God”
Zingen OTH 125 Groot is uw trouw o Heer
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 254: 1,2,3
Dankgebed en voorbede
Collecten
Slotzang Ps.27:1,2
Zegen

Aanvullende gegevens