Dankstond 6 november 19.30 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Dankstondcollecte

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 147: 1, 2
Votum en groet
Psalm 147: 3, 4
Geloofsbelijdenis HC vr. en antw. 86
Psalm 119: 13, 14
Gebed
Schriftlezing: Lukas 17:11-19
Gezang 328
Preek
OTH 344: 1, 2, 3
Gebeden van dank
Gezang 330: 1
Gebeden van dank
Gezang 330: 2
Gebeden van dank
Gezang 330: 3
Afsluiting gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 479: 1, 4
Zegen
Gezang 456: 3

 

Aanvullende gegevens