Protocollen in coronatijd

1. Gebruiksplan Kerk

2. Gebruiksplan Hoeksteen

3. Gebruiksplan Schakel - Jeugd

4. Gebruiksplan Schakel - Rommelmarkt 

 

Veiligheid staat hoog in het vaandel van onze kerkelijke gemeente.
 

Dit blijkt uit een aantal afspraken en maatregelen die van kracht zijn om onze veiligheid, en die van de stoffelijke zaken, te waarborgen. De afspraken hebben betrekking op het veilig gebruik van de gebouwen.

 

Zo is bijvoorbeeld het aantal mensen dat in de kerk mag samenkomen beperkt vanwege de gebruikersvergunning. Daarnaast moeten alle looppaden ten alle tijden vrij blijven van obstakels, zodat bij een plotselinge evacuatie de kerk spoedig kan worden ontruimd. Verder details vindt u in: Evacuatieplan Hervormde Kerk Puttershoek

 

 

Voor De Hoeksteen en De Schakel gelden ook afspraken. Voor de Schakel staan de details in: De Schakel .

Het evacuatie plan voor de Schakel vindt u in Evacuatieplan de Schakel

 

Een van de maatregelen die zijn genomen om de veiligheid te vergroten is een alarm systeem, dat is aangebracht in de kerk, de Hoeksteen en de Schakel. Wendt u tot het college van Kerkrentmeesters met vragen over de bediening van het systeem of toegang tot de gebouwen.

 

Aanvullende gegevens