Reserveren Kerk en Hoeksteen

 

De kerk en de Hoeksteen zijn de gebouwen die door een grote groep gemeenteleden wordt bezocht en gebruikt. Niet alleen op zondag maar ook door de weeks wordt de Hoeksteen intensief gebruikt voor allerlei activiteiten, van kringen tot vergaderingen en van begrafenissen tot verjaardagsbijeenkomsten. Ook de kerk wordt, zij het minder frequent, door de weeks gebruikt door organisten, kinderkoor of samenkomsten met een liturgisch karakter (hierbij kunt u denkt aan trouwerijen of samenkomsten van Woord en Daad).

 

Om al deze activiteiten te stroomlijnen dienen de gebouwen te worden gereserveerd. Voor alle duidelijkheid heeft het college de bestaande regels nog eens op papier gezet: Reserveren Kerk en Hoeksteen.

 

Kort en goed komt het er op neer dat u voor het gebruik tijdig contact opneemt met de koster of de beheerders van de Hoeksteen om uw activiteit te melden en te kijken of er op de gewenste tijd de kerk of een zaal in de Hoeksteen beschikbaar is, dit geld ook voor het gebruik van de consistorie. Zonder tijdige reservering kunnen de gebouwen niet gebruikt worden !

 

 

Aanvullende gegevens