Bij de diensten.

Op zondagmorgen 7 mei hebben de jongeren een jongerendienst georganiseerd.

Het thema is “Wat vinden anderen van mij?” De band All4One verleent haar muzikale medewerking. In deze dienst hoopt ds. G. van der Linden uit Waalwijk voor te gaan. Om 17.00 uur verwachten wij ds. J. Telgenhof uit Strijen.

Op zondag 14 mei zal er een tienerdienst worden gehouden. Kinderen vanaf 12 jaar gaan, voor de preek, naar hun eigen dienst. Tot die tijd zijn ze gewoon in de dienst aanwezig. De tienerdienst wordt geleid door Frank Janssens. In de reguliere dienst gaat ds. T. Meijer voor. In de middagdienst hoopt ds. B.E. Weerd uit Papendrecht het Woord te bedienen. Op Hemelvaartsdag, 18 mei, is er een gezamenlijke dienst van de drie kerken uit Maasdam en Puttershoek. De dienst wordt gehouden in de Hervormde kerk van Puttershoek. Voorganger is

ds. M.H. van de Graaf uit Maasdam. U bent in alle diensten van harte welkom. Gezegende diensten toegewenst.

Praiseavond.

Op 7 mei wordt een praise - zangavond gehouden in de Hervormde kerk van Maasdam. Het thema van deze avond, de tijd tussen Pasen en Pinksteren, is “De hemel juicht” Wij zingen liederen uit de bundel Op Toonhoogte en we beginnen om 19.00 uur. Als u geen vervoer heeft en toch graag wilt komen kunt u bellen naar 0644542819. Iedereen is van harte welkom.

Weeksluiting.

Op vrijdag 12 mei wordt er weer een weeksluiting gehouden in ’t Huys te Hoecke. De dienst begin om 15.00 uur en wordt gehouden in de kerkzaal van het verzorgingshuis. In deze dienst hoopt ds. M. H. van de Graaf uit Maasdam voor te gaan.

Thema avond.

De kerkenraad wil graag de jeugd en jonge gezinnen met kinderen tot ongeveer 15 jaar bij de kerk betrekken. De kerkenraad heeft bij de HGJB om advies gevraagd en de vraag gesteld: wat kunnen wij als gemeente doen om de jeugd en jonge gezinnen bij het geloof en de geloofsgemeenschap betrokken te houden. Op 15 mei zal er een thema avond worden gehouden over dit onderwerp. Tijdens deze avond zal Anneke van Maanen, van de HGJB, een presentatie geven over het door hen ontwikkelde “Groeiplan-gemeenteopbouw met toekomst”. Na de presentatie kunnen wij verder met elkaar nadenken en zo mogelijk tot een plan van aanpak komen. We sluiten niet uit dat we advies en ondersteuning van een jongerenwerker moeten inschakelen. Wij hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden op deze avond aanwezig zullen zijn. 

Onze zieken.

Mevr. Renny Leeuwenburgh-van Wingerden moet enkele behandelingen ondergaan.

Wij bidden de zieken thuis en in de zorginstellingen Gods nabijheid toe en wensen hen veel moed en kracht toe. 

Bloemengroet.

De bloemen van zondag 23 april zijn met een hartelijke groet en ter bemoediging gebracht naar mevr. R. Leeuwenburg-van Wingerden en echtpaar Remmers-Snaaijer.

De bloemen van zondag 30 april gingen naar mevr. P.C. Bijl-Pegels en mevr. A. Groenendijk-van Horssen.

Namens de kerkenraad wens ik u allen goede weken toe.

Vriendelijke groet, Atie Meijer. Scriba.