Bij de diensten.

Op zondagmorgen  12 maart hoopt in de morgendienst ds. J.P. Bijl uit Strijen voor te gaan. Hij is inmiddels geen onbekende meer voor ons. In de middagdienst hoopt ds. A.W.J. Teunisse uit Zevenhuizen voor eerst bij ons voor te gaan. We hopen op een goede kennismaking. U bent in beide diensten van harte welkom. Gezegende diensten toegewenst.

Lied van de maand.

Vanaf deze maand wordt er gewerkt met het “Lied van de maand” Een lied waarvan de melodie onbekend is wordt 3 of 4 zondagen achter elkaar gezongen. Tijdens de Lijdenstijd zijn er voor twee liederen uit de bundel Op Toonhoogte gekozen. Het zijn de liederen 132 en 133.  Na Pasen worden liederen gekozen die staan in het teken van Hemelvaart en Pinksteren. U mag ook liederen aandragen die u graag wilt oefenen. U kunt de liederen  doorgeven aan Annemarie de Haan of Nelleke Dorsman.

Vrijwilligersmiddag.

Op zaterdagmiddag 11 maart zijn alle vrijwilligers van harte welkom in de Hoeksteen. Door de inzet van vrijwilligers wordt de gemeente in stand gehouden. Daarom willen wij deze middag graag even stilstaan bij het belang van het vele werk wat door de vrijwilligers gedaan wordt en willen hen hartelijk danken voor hun inzet. De vrijwilligers krijgen geen uitnodiging thuis bezorgd, daar is dit schrijven voor bedoeld. We kijken uit naar uw komst en we hopen op een gezellige middag. We beginnen om 15.00 uur en rond de klok van 17.30 uur willen wij afsluiten.

World Servants.

Op donderdag 16 maart gaan we bingo spelen. De opbrengst is bestemd voor World Servants. De eerste ronde begint om 19.30 uur en de avond zal om ongeveer 21.30 uur eindigen. Er zijn weer vele leuke prijzen te winnen. Van harte welkom.

Onze zieken.

Mevr. T. Markusse – Fierant, is thuis gekomen uit het ziekenhuis.

Mevr. G. van de Merwe – Troost, is thuis gekomen uit het ziekenhuis.

Mevr. B. Gouw – Kooijman, mocht ook thuis komen uit het ziekenhuis.

Wij bidden de zieken thuis en in de zorginstellingen Gods nabijheid toe en wensen hen veel moed en kracht toe.

We leven mee.

We leven met Addy en Pauline Terlouw mee nu hun broer en zwager na een kort ziekbed, in de leeftijd van slechts 52 jaar, is overleden. Wij wensen Addy en Pauline Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd. 

Bloemengroet.

De bloemen van zondag 5 maart zijn met een hartelijke groet en ter bemoediging gebracht naar  mevr. N. de Baat en mevr. G. van de Merwe - Troost.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede week toe.

Vriendelijke groet, Atie Meijer. Scriba.