Bij de diensten.

Afgelopen zondag mochten we het heilig avondmaal vieren. Wat een groot voorrecht om zo een te zijn met Hem. Laten we niet vergeten wat Hij voor ons heeft gedaan.

In de dienst stonden we stil bij de ramp die ons land 70 jaar geleden heeft getroffen. Nog steeds is het verlies van zovele mensen, dieren en goederen een wond die maar blijft schuren. Mogen we zo om de families heen staan om het verlies dragelijker te maken door de liefde van christus uit te stralen.

Aankomende zondag mogen we in de morgendienst verwelkomen ds.R.H.M. de Jonge uit leiden, na de dienst mogen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie, thee of frisdrank. In de middagdienst hoopt voor te gaan proponent J.W, Sterrenburg uit Hardinxveld-Giessendam.

Willen we onze plaats op zondag morgen in de kerk niet onbezet laten. Geef dat we door het woord ons laten leiden naar Jezus toe.

Onze zieken.

Mevr. Jongekrijg-Schoonens verblijft in Zorgwaard locatie Rembrandt te Oud Beijerland.

Mevr. S. Kwakernaat-Valk verblijft nog de Hoge Weide in Strijen.

Ook mevr. Van Driel – Grashuis verblijft in de Hoge Weide.

Wij bidden de zieken thuis en in de zorginstellingen Gods nabijheid toe en wensen hen veel moed en kracht toe.

Overlijdens bericht:

op maandag 23 januari is op de leeftijd van 84 jaar overleden ons gemeente lid

Gerrit Bijl. Boven de rouwkaart staat geschreven “verdrietig, maar dankbaar voor alle liefde en warmte die hij ons heeft gegeven, delen we u mede dat na een moedig gedragen laatste levensjaren, is heen gegaan onze lieve vader, mijn schoonvader en onze opa.” Jaren heeft Gerrit Bijl samen met zijn vrouw Anneke in de hazelaarstraat gewond. Toen zijn vrouw op 29 april 2012 overleed was dit een zware slag voor dhr. Bijl. Jaren heet dhr. Bijl zich ingezet voor onze kerkelijke gemeente als kerkvoogd en onder zijn leiding heeft de restauratie van ons kerkgebouw plaats gevonden. Op velerlei vlakken was dhr. G. Bijl betrokken in de maatschappij. Nu is zijn aardse reis ten einde en mochten we zijn heen gaan gedenken in een dienst van woord en gebed die geleid werd door ds. J. Breure in onze dorpskerk op vrijdag 27 januari. Daarna is hij begraven op de algemene begraafplaats ‘De Essenhof’ te Puttershoek.

Moge de Heere God troost schenken om dit verlies een plaats te kunnen geven in het leven van de familie die achterblijft.

Bloemengroet.

De bloemen van zondag 29 januari gingen met een groet van ons allen naar Mevr. P.J. Gravendeel en dhr. en mevr. Ketting-Stoutjesdijk.

Bijbel kring Jezus ontdekken;

De Bijbelkring Jezus ontdekken komt weer bij elkaar, op dinsdag  7 februari. We hopen met elkaar weer een dag  te bespreken uit het boekje Jezus ontdekken van ds. J. Douwma.

Inspirerende gedachtes en gevoelens wat Jezus voor ons kan betekenen aan de hand van het boekje in samenspraak met de Bijbel komen we zo meer te weten over Jezus en hoe hij heeft geleefd.

Mocht je interesse gewekt zijn ben je van harte welkom op onze bijeenkomst.

De zaal is open om 19:00 uur en we beginnen om 19:30 uur de avond duurt tot ongeveer 21:00 uur.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede week toe.

Vriendelijke groet, Ouderling ,Hugo Snaaijer

 

Actie Kerkbalans in de afgelopen week zijn de toezeggingen voor de actie Kerkbalans geteld.

Wij hebben als toezegging het mooie bedrag van € 81.340 ontvangen, daar zij wij u heel dankbaar voor.

De vrijwilligers ook hartelijke dank voor hun inzet.

Kerkelijk Bureau