Bij de diensten.

Op zondagmorgen  29 januari hopen wij het heilig Avondmaal te vieren. Het is Christus zelf die u aan tafel nodigt. Laat daarom uw plaats niet onbezet zijn. Voorganger in deze dienst is ds. J.P. Bijl uit Strijen. In de middagdienst, voortzetting en dankzegging heilig Avondmaal, hoopt ds. B.E. Weerd uit Papendrecht voor te gaan. U bent in beide diensten van harte welkom. Gezegende diensten toegewenst.

Onze zieken.

Mevr. Jongekrijg-Schoonens verblijft in Zorgwaard locatie Rembrandt te Oud Beijerland.

Mevr. S. Kwakernaat-Valk is vanuit het ziekenhuis overgebracht naar de Hoge Weide in Strijen.

Ook mevr. Van Driel – Grashuis verblijft in de Hoge Weide.

Mevr. C. Wimmer-Barendregt mocht weer thuis komen uit het ziekenhuis.

Wij bidden de zieken thuis en in de zorginstellingen Gods nabijheid toe en wensen hen veel moed en kracht toe.

Weeksluiting.

In Zorgwaard, locatie Huys te Hoecke, wordt éénmaal in de veertien dagen op vrijdagmiddag een weeksluiting gehouden voor de bewoners van de aanleunwoningen en het verzorgingshuis. In de weeksluiting gaan predikanten of ambtsdragers voor uit allerlei kerken. Op vrijdagmiddag 3 februari hoopt mevr. ds. M.E. Vroonland uit Westmaas voor te gaan.  De dienst wordt gehouden in de kerkzaal van het verzorgingshuis en begint om 15.00 uur.

 

Bijbellezing op zaterdag.

Op zaterdagmorgen 28 januari komt de Bijbelleeskring weer bij elkaar in de consistoriekamer van de kerk. Hoofdstuk 4 uit het Evangelie van Mattheus zal met elkaar gelezen en besproken worden. U bent van harte welkom. De lezing begint om 10.30 uur.

 

Bloemengroet.

De bloemen van zondag 22 januari gingen met een groet van ons allen naar mevr. E. Vink – van Wienhoven en mevr. P. Remmers - Letterman.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede week toe.

Vriendelijke groet, Atie Meijer