Blik terug.

Afgelopen zondag, Israëlzondag, mochten wij horen over de onlosmakelijke verbondenheid van de kerk met het volk Israël. Bij de uitgang werd u het blad: “Op weg” uitgereikt. Het blad gaat over het jodendom in Nederland en kunnen wij een  interview lezen met Eddo Verdoner, nationaal coördinator van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij maakt zich zorgen over het toenemend antisemitisme. Volgens Eddo begint het antisemitisme vaak als een grapje of vanuit onwetendheid. Zo sluipt het gif makkelijk de samenleving binnen. Daarom is het van groot belang dat de kerk aandacht schenkt aan het volk Israël. Juist daarom is Israëlzondag van groot belang.

Bij de diensten.

In de morgendienst van zondag 9 oktober hoopt ds. J.P. Bijl uit Strijen voor te gaan.  Om 16.00 uur wordt in de Hervormde kerk van Maasdam de vriendendienst gehouden. Het thema van deze dienst is zingend geloven. Voorganger is ds. M.H. van de Graaf. De gospelband Cross-over uit Rhoon zal hun muzikale medewerking verlenen. Gezegende diensten toegewenst.

Benoemd.

De Kerkenraad heeft voor de vacatures binnen de kerkenraad de broeders G. de Crom, J. Reijerkerk en K. van Kleef benoemd.  De drie broeders hebben gemeend te moeten bedanken voor hun benoeming. Wij wensen hen rust toe over het genomen besluit.

Gemeenteavond.

Wij mogen in dankbaarheid terugkijken op een geslaagde gemeenteavond waar belangrijke onderwerpen op de agenda stonden. Onderwerpen zoals het beleidsplan, de profielschets en het beroepingswerk. We hebben met elkaar gesproken of de beroepingscommissie ook op zoek mag gaan naar een vrouwelijke predikant. Het was een fijne discussie waarbij goed naar elkaar werd geluisterd. 

De kerkenraad zal zich over deze vraag buigen.

Beroepen.

Zoals u in de zondagsbrief heeft kunnen lezen heeft ons gemeentelid Barbara Broeren een beroep ontvangen en aangenomen naar Katwijk aan Zee.  Op DV. zondag 27 november zal Barbara in het ambt van predikant worden bevestigd en gelijktijdig intrede doen. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op jullie verdere levensweg.  

Onze zieken.

Dhr. K. Haeck. Is bezig met een kuur.

Dhr. C. Gravendeel is heel ernstig ziek.

Dhr. J. de Graaf verblijft nog steeds in het Maasstad Ziekenhuis.

Wij bidden de zieken thuis en in de zorginstellingen Gods nabijheid toe.

Bloemen.

De bloemen van zondag 2 oktober zijn met een hartelijke groet en ter bemoediging gebracht bij mw. B. van der Werff-Vos en echtpaar Terlouw.

  

Namens de Kerkenraad wens ik u een goede week toe.

Atie Meijer (scriba)