Blik terug.

Als gemeente mogen wij dankbaar terugkijken op een geslaagd startweekend. Zaterdag was er voor de jongeren een vossenjacht en ’s avond voor de hele gemeente een barbecue.  Het was een zeer geslaagde dag. Zondag werden wij in de kerkdienst door de apostel Paulus opgeroepen om samen met de kracht van de heilige Geest, onze talenten in te zetten voor de opbouw van de gemeente. Heeft u al nagedacht over wat u kunt doen in de gemeente? Neemt u ook een taak op de schouders? Blijft u aan de kant staan, dan dooft u de Geest uit. (1 Tess 5: 19)

Bij de diensten.

Op zondag 18 september mogen wij het heilig Avondmaal vieren. In de morgendienst zal onze oud predikant ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden voorgaan. In de middagdienst, voortzetting en dankzegging heilig Avondmaal, hoopt ds. C. Cluistra uit Capelle aan de IJssel voor te gaan. Geef gehoor aan de roepstem van Jezus Christus. Hij nodigt u aan Tafel, laat uw plaats niet onbezet zijn.  Zondag 25 september wordt om 11.00 uur de connected dienst gehouden in Maasdam. In onze kerk is er een reguliere dienst met als voorganger ds. J.P. Bijl uit Strijen. In de middagdienst verwelkomen wij ds. T.J. de Koning uit Alphen a/d Rijn. Gezegende diensten toegewenst.

Gemeenteavond.

Op donderdag 29 september wordt een gemeenteavond gehouden. Op deze avond worden belangrijke onderwerpen besproken die van groot belang zijn, zoals beroepingswerk, beleidsplan en de plaatselijke regeling. U krijgt ook gelegenheid om mee te praten. De avond begint om 20.00 uur. De agenda kunt u lezen op de website en komt in de Nieuwsbrief te staan.     

Weeksluitingen.

In ’t Huys te Hoecke wordt 1 maal in de twee weken een weeksluiting gehouden op vrijdagmiddag in de kerkzaal van het verzorgingshuis. De weeksluiting begint om 15.00 uur. Ook de bewoners van de aanleunwoningen zijn van harte welkom. Op vrijdag 30 september hoopt ds. M.H. vd de Graaf uit Maasdam voor te gaan.

Belijdeniscatechese.

Waarom belijdenis doen? Waar is dat goed voor? Zonder belijdenis is de doop niet “af” De doop begint bij God, bij het ja – woord wat Hij je gaf. Dat ja-woord vraagt om een antwoord. Met het doen van belijdenis komt ook ruimte om samen met de anderen het heilig Avondmaal te vieren. Om samen te gedenken dat Jezus Zijn leven voor ons gegeven heeft. In oktober hopen we met belijdeniscatechese te beginnen. Zes bijeenkomsten voor de kerst en zes bijeenkomsten vanaf januari tot eind maart met de belijdenisdienst op Palmzondag 2 april. Elke bijeenkomst bestaat uit twee delen. We beginnen met het lezen van een tekst uit de Bijbel. In het tweede gedeelte gaan wij met elkaar in gesprek over een thema zoals, geloven, doop en Avondmaal, Jezus, Zijn kruis en Opstanding. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op 4 oktober om 20.00 uur. Deze avond is voor kennismaking, introductie en het maken van afspraken. De belijdeniscatechese is voor jong en oud, ook als u nog twijfelt over belijdenis doen bent u van harte welkom. Fijn als u zich van tevoren aanmeldt.

Met een hartelijke groet, Ds. Johan Breure.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Benoemd.

De Kerkenraad heeft voor de vacatures binnen de diaconie benoemd: Kalinka de Geus-van Driel en Roland Smit. Voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester: Johan Janssens en Jan Sinke. De benoemde gemeenteleden hebben tot zaterdag 17 september de tijd om tot een besluit te komen of ze hun benoeming wel of niet  aanvaarden. Het is van groot belang dat de vacatures vervuld worden, omdat er nu teveel taken op te weinig schouders rusten. Wij wensen de benoemde gemeenteleden Gods zegen toe.

Jubilea.

Op donderdag 15 september mogen dhr. en mevr. Jongenotter – van den Oever herdenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt. Wij feliciteren het echtpaar van harte en wensen hen een fijne dag toe met hun kinderen en kleinkinderen. Ook echtpaar Rinus en Annelies van der Kolk – Korbijn feliciteren wij van harte. Zij hopen op zaterdag 17 september hun 40 jarig huwelijksjubileum te vieren. Wij wensen hen, samen met hun kinderen en kleinkinderen, een fijne dag toe. Namens de gemeente wensen wij de beide echtparen nog goede en gezonde jaren toe onder de zegen van de Heer. 

Onze zieken.

Dhr. J. de Graaf verblijft nog in het Maasstad Ziekenhuis.

Wij bidden de zieken thuis en in de zorginstellingen Gods nabijheid toe.

Bloemen.

De bloemen van zondag 4 september zijn met een hartelijke groet en ter bemoediging gebracht bij mevr. A. Groenewoud-de Heus en bij echtpaar Bijl-van ’t Zelfden.

Zondag 11 september zijn de bloemen gebracht bij mevr. A. de Jongh-Korbijn en mevr .B. Broeren-Verschoor.  

Namens de Kerkenraad wens ik u een goede week toe.

Atie Meijer (scriba)

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften in week 35 en 36

Kerk via Dhr. L. Spaans 25 en via Ds. J. Breure 50 euro

Opvang gezin Oekraïne 100 euro

Hulpf.Mw.De Jonge via Mw.N.Naaktgeboren 50 euro

Bloemen via Mw. M. v.d. Ree 10 euro

Kerkelijk Bureau