Blik terug

We mogen dankbaar zijn dat iedere zondag de deuren van de kerk wagenwijd open staan, zodat wij als gemeente samen mogen komen om te luisteren naar de verkondiging van het evangelie. De afgelopen twee weken mochten wij horen dat Jezus Christus de Goede Herder wilt zijn. Hij heeft ons het telefoonnummer van de hemel gegeven, namelijk 5. 5. Vijf, het beeld van de in elkaar gevouwen vingers van onze handen. De lijn staat dag en nacht open. U kunt daar altijd terecht.

Bij de diensten.

Op zondagmorgen 7 augustus hoopt onze oud predikant ds. G.J. van Beek uit Nieuw Lekkerland  voor te gaan. In de middagdienst verwelkomen wij ds. W. Aanen uit Dordrecht. Hij gaat verder met zijn serie preken over de toekomst. Zondag 14 augustus staat ds. W. de Graaff uit Geldermalsen op het rooster en in de middagdienst ds. S. Dierx, predikant uit ’s Gravendeel.  Gezegende diensten toegewenst.

 

Weeksluiting ’t Huys te Hoecke.

Om de twee weken wordt er een weeksluiting gehouden in het ’t Huys te Hoecke.  De weeksluiting begint om 15.00 uur in de kerkzaal.  Op 5 augustus gaat ds. E. Agterhuis uit Heinenoord voor. Op 19 augustus hoopt ds. E. Bijl voor te gaan. Deze diensten worden gehouden voor de bewoners van het verzorgingshuis en de aanleunwoningen. U bent van harte welkom.

Onze zieken.

Mevr. A.G. van Kleef – Vos.

Dhr. R. van der Heiden.

Dhr. J. de Graaf. Hij verblijft in het Maasstad Ziekenhuis.

Wij bidden de zieken thuis en in de zorginstellingen Gods nabijheid toe.

Jubilea.

Op donderdag 28 juli waren dhr. N van Oudheusden en mevr. G. van Oudheusden – Notenboom 55 jaar getrouwd.

Op donderdag 4 augustus waren dhr. P. Leeuwenburgh en mevr. R. Leeuwenburgh – van Wingerden 55 jaar getrouwd. Wij feliciteren deze echtparen van harte en wensen hen nog goede en gezonde jaren toe onder de zegen van de Heer.

Bloemen.

De bloemen van zondag 24 juli zijn met een hartelijke groet en ter bemoediging bij mevr. Van Kleef – Speelman gebracht en bij mevr. Monen – de Geus.

De bloemen van 31 juli gingen naar echtpaar Remmers-Snaaijer en naar dhr. J. de Graaf.

                  

Namens de Kerkenraad wens ik u goede weken toe en hartelijke groeten,

Atie Meijer (scriba)

 

Met dankbaarheid vermelden wij de

volgende giften in week 29 en 30

Kerk via Oudl.Mw.A.M de Haan 50 euro

Diaconie via Oudl.Mw.A.M.de Haan 20 euro

Klankbord via Scriba Mw.A.Meijer 10 euro

Hulpf.Mw.De Jonge via Mw.N.Naaktgeboren

door verkoop kaarten 104 euro

Kerkelijk Bureau