Welk een voorrecht hebben we dat we gezegend zijn en dat iedere week de klok mag luiden om ons te roepen. Laten wij ons roepen? Geven wij gehoor aan het aanhoudende geroep, aangezet door mensen maar als we goed horen roept God ons.

Laten we aan de roepstem van God gehoor geven zodat we arm maar rijk in het leven mogen staan door de genade van God met de zekerheid dat Hij het heeft volbracht voor ons. Die boodschap mochten we horen en we werden erbij bepaalt dat we de dienst aan de Heere niet moeten verzaken maar zoeken naar Hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. Zo mogen we Hem belijden in voor en tegenspoed met de zekerheid dat er ook voor jou en mij een plaats is in de hemel als we hem gehoorzamen. Klopt en er wordt opengedaan bid en er wordt gegeven.

Mooie woorden hoor ik sommige al zeggen je moest eens weten, laat je dan dragen door Gods engelen die dragen en beschermen je ook al lijkt dat helemaal niet zo.

Houdt daarom moed en het oog gericht op het kruis Hij heeft geleden opdat wij zouden leven. Wees zo gehoorzaam en tot zegen voor een ieder die op je pad komt. Geef vrede heer geef vrede de aarde kent slechts strijd hou zo ons oog gericht op wat ons brengt.

Onze zieken: Dhr. J. de Graaf. Verblijft nog in het ziekenhuis en zal naar het verzorgingshuis van Aafje gaan voor verder herstel. Mw. M. van’t Leven-Lobbezoo mocht zaterdag 16 juli thuis komen uit het ziekenhuis

Bloemen groet: de bloemen uit de dienst van zondag 10 juli zijn gegaan naar Mw. A.J.Besseling-Van der Heiden en Mw. A.G. van Kleef-Vos

En op 17 juli zijn ze gebracht naar Mw.  M. van’t Leven-Lobbezoo en Mw. Maddy van der Ree-de Jong

De vakantie tijd, de zon schijnt en het is zeer warm en vele klagen dit is niet normaal.

Als u dit leest in de kerkbode is de ergste hitte weer voorbij. Geef dat de rust die de hitte ons aandraagt gebruikt mag worden om te lezen, te lezen in Gods woord om houvast te zoeken en we niet klagen maar dragen geef zo rust in onze ziel voor tijd en eeuwigheid.

Uw ouderling Hugo Snaaijer

Met dankbaarheid vermelden wij devolgende giften in week 27en 28

Kerk via Mw.N.Naaktgeboren 10 euro en via oudl.H.Snaaijer 10 euro

Kerk en Eredienst via Mw.A.Vlasblom 5 en 10 euro, Mercy Ships via Mw.Vlasblom

10 euro, Diaconie via Mw.A.Vlasblom 5 euro, Orgel via bus 20 euro

Groenvoorz. Via Mw. A.Vlasblom 10,55 euro, ZWO en HJP via Mw.A.Vlasblom

2 x 5 euro

Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK