Blik terug

In een indrukwekkende dienst hebben wij op zondagmiddag 19 juni afscheid genomen van onze predikant ds. A.A. van den Berg. Dominee van den Berg had als lezing gekozen voor Prediker 3: 1 – 15, het gedeelte waar boven staat “Alles heeft zijn tijd”  Er is een tijd om te planten, om te huilen en een tijd om te lachen. Nu is de tijd aangebroken om van elkaar afscheid te nemen en elkaar los te laten. De tijd is gekomen voor iets nieuws. Na de dienst waren er toespraken van ds. A van der Maas, classis predikant, ds. E Agterhuis namens de werkgemeenschap en Hugo Snaaijer, als voorzitter van de kerkenraad. Jojanneke van den Berg sprak een gevoelig dankwoord uit namens de familie. Wij wensen het gezin van den Berg Gods zegen toe in hun nieuwe levens fase.

Bij de diensten.

Op zondag 26 juni hopen wij met elkaar het heilig Avondmaal te vieren. In de morgendienst hoopt onze oud predikant ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden voor te gaan. Pastor Luis zal in deze dienst zijn medewerking verlenen. In de middagdienst, de dienst van voorzetting en dankzegging heilig Avondmaal, hoopt ds. E. Agterhuis uit Heinenoord voor te gaan.

Het is Christus die u aan Tafel nodigt.  Laat uw plaats niet onbezet blijven.

Op zondagmorgen 3 juli hopen wij in de morgendienst ds. A. van Duinen uit Loosdrecht te begroeten. In de avonddienst verwelkomen wij ds. C.D. van Alphen uit Rhoon. Gezegende diensten toegewenst.

Pastor Luis Diaz en zijn vrouw Francine.

Pastor Luis en zijn vrouw Francine verblijven 3 weken in Nederland.  Tijdens hun verblijf in Nederland zijn er diverse activiteiten georganiseerd. Zo was er op 15 juni een Bijbelstudie over de Filippenzenbrief door pastor Luis en hield Francine een leerzame avond over “Wow, wat een vrouw”  Op de website en in de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte.  

 

Overlijden.

“Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven” Deze woorden uit Johannes 11: 25 – 26 stonden boven aan de kaart afgedrukt van ons gemeentelid Jan van Prooijen. Hij stierf op 13 juni in de leeftijd van 70 jaar. Hij is in besloten kring begraven.  Wij bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.

Onze zieken.

Dhr. J. de Graaf, verblijft in het zorgcentrum  Aafje in Schiebroek.

Mevr. J. Besseling-van der Heiden is ernstig ziek.

Onze organist dhr. N. van Oudheusden verblijft ziek thuis.

Dhr. A. den Boer verblijft in het zorgcentrum Zorgwaard is ernstig ziek.

Wij bidden de zieken thuis en in de zorginstellingen Gods nabijheid toe.

Huwelijk.

Op 8 juli 2022 zullen Ellen Janssens en Jesper de Ruiter in het huwelijk treden. Hun huwelijk wordt om 14.45 uur ingezegend door ds. M. van de Graaf uit Maasdam in  restaurant Binnenmaas. U bent van harte welkom. Wij wensen hen Gods zegen toe op hun verdere leven samen. Ook wensen wij hen een fijne dag toe te midden van  allen die hen dierbaar zijn.

Bloemen.

De bloemen op zondag 12 juni gingen met een groet en als bemoediging naar dhr. N van Oudheusden en dhr. M. van der Heiden.

De bloemen van zondag 19 juni gingen met een hartelijke groet van ons allen naar het gezin van den Berg.

Met een vriendelijk groet, mede namens de kerkenraad.  Atie Meijer (scriba)