Blik terug

In de afgelopen weken hebben wij diverse mooie diensten mee mogen maken.  Dankbaar denken wij terug aan de dienst waarin Esther de Haan belijdenis deed van haar geloof. In een indrukwekkende getuigenis vertelde ze ons over haar persoonlijk geloof in God. Op diezelfde zondag werd ds. A. van den Berg verbonden, in een sfeervolle dienst,  als predikant voor ouderen in Zuid Beijerland. Wij wensen hem een goede tijd toe en Gods zegen in zijn nieuwe werkkring. Op eerste Pinksterdag hadden wij een fijne dienst waarin wij mochten horen hoe de Here God in ons wonen wil door middel van Zijn Geest.

Bij de diensten.

Op zondagmorgen 12 juni hoopt ds. T. Meijer voor te gaan. In deze dienst gaat  pastor Luis met de kinderen mee naar de nevendienst. Wij wensen hem en de kinderen een gezegende dienst toe.  In de middagdienst verwelkomen wij ds. M. van Pelt uit Ridderkerk. Zondag 19 juni hoopt in de morgendienst mevr. S. Smedinga uit Strijensas voor te gaan.

Afscheid familie van den Berg.

In de middagdienst van 19 juni, aanvang 14.30 uur,  neemt ds. A.A. van den Berg afscheid van de gemeente. Er is een gedrukte liturgie aanwezig. Aan het einde van deze dienst zal ds. van den Berg kort worden toegesproken door enkele sprekers. Na de dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van fam. van den Berg in de Hoeksteen of op het kerkplein bij mooi weer.  Om 17.30 uur willen wij het samenzijn met een broodmaaltijd afsluiten. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Opgeven voor deze broodmaaltijd is niet nodig. 

Afscheidsgeschenk 

Als aandenken aan onze gemeente willen wij het gezin van den Berg graag iets tastbaars meegeven. U kunt hieraan bijdragen d.m.v. een bijdrage op de CvK bankrekening van de hervormde gemeente Puttershoek met nr. NL38RABO 0373 7112 71.  Wel vermelden dat dit een gift is voor het afscheid van ds. v.d. Berg. Tevens staat er in de dienst van 12 juni een busje bij de uitgangen waarin u uw bijdrage ook in contanten kunt deponeren. Wij danken u bij voorbaat voor uw betrokkenheid bij het afscheidsgeschenk. 

Bezoek van pastor Luis Diaz en zijn vrouw.

Corona heeft het twee jaar lang tegengehouden maar eindelijk zijn pastor Luis en zijn vrouw Francine in Nederland aangekomen. De pastor en zijn vrouw verblijven 3 weken in Nederland en hopen in die weken om samen met de kerken in de Hoekse Waard zijn passie voor het Koninkrijk van God te delen. Gemeente zijn is in Paraquay anders dan in Nederland. Zo kunnen we ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren. Er zullen tijdens hun verblijf diverse activiteiten georganiseerd worden. Op 15 juni zal Francine spreken in de Hoeksteen voor de avond “Wow, wat een vrouw”  U bent van harte welkom. Inloop vanaf 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur. Op de website en in de nieuwsbrief kunt u alle activiteiten vinden, die in deze weken gehouden zullen worden.

 

Overlijden.

“Wat vlied of bezwijk’ getrouw is mijn God”  Deze woorden stonden afgedrukt bovenaan het bericht van overlijden van ons gemeentelid Marigje van Sintmaartensdijk-Bekker. Sinds 17 december 2019 weduwe van Willem van Sintmaartensdijk.  De laatste jaren van haar leven woonde ze Schaduwrijk 65 in Puttershoek. Op donderdag 9 juni hebben de kinderen en kleinkinderen afscheid van haar genomen in een dankdienst voor haar leven in de kerk.  Na de dienst is haar lichaam begraven op de begraafplaats “De Essenhof” We wensen haar familie en allen die haar zullen missen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Onze zieken.

Dhr. J. de Graaf, verblijft in het Erasmusziekenhuis.

Dhr. Rinus van der Heiden is deze week opgenomen geweest in het ziekenhuis. Gelukkig mocht hij zaterdag weer naar huis om te herstellen.

Wij bidden de zieken thuis en in de zorginstellingen Gods nabijheid toe.

Bloemen.

De bloemen van zondag 29 mei gingen als felicitatie naar Esther de Haan.

De bloemen van zondag 5 juni zijn met een hartelijke groet en ter bemoediging gebracht naar: mevr. N. Muller-Monster en mevr. M. Janse.-van der Vlies.

Met een hartelijke groet, mede namens de kerkenraad.  Atie Meijer (scriba)

Met dankbaarheid vermelden wij de

volgende giften in week 21 en 22

Kerk via oudl. H. Snaaijer 10 euro

Diaconie via oudl. H. Snaaijer 10 euro

Hulpfonds Mw. De Jonge

via Mw. N. Naaktgeboren 50 euro

Bloemen via Kerkelijk Bureau 20 euro

Kerkelijk Bureau