Op zondag 16 januari hebben we twee bijzondere diensten. In de morgendienst nemen we afscheid van 9 ambtsdragers en gaan we ook 9 nieuwe ambtsdragers bevestigen.

Ds. J. Breure zal de dienst leiden en preken, maar de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers zal worden gedaan door onze eigen predikant Ds. A.A v.d. Berg.

In de middagdienst hoopt voor te gaan Ds. L. Vogelaar uit Sulawesi.

Al met al een volle zondag, waarin we kunnen zien dat de Heere God zelf aan het roer staat. Wij zijn vaak geneigd om onze eigen weg te zoeken, waarin we hopeloos kunnen verdwalen. Laten we daarom ons richten op wat God zelf heeft gezegd door de mond van de profeten en zijn eigen Zoon.

Laten we als gemeente onze dankbaarheid tonen nu er een nieuwe groep ambtsdragers aantreedt. Wilt u de zusters en broeders die aftredend zijn of worden bevestigd in uw gebeden opdragen. Op dit moment zien we het aantal besmettingen toe nemen in steeds hogere aantallen. Wat ons 14 januari wordt voorgehouden weten we niet. Het zwarte scenario waarover ze eerst spraken blijkt mee te vallen, en de meeste klachten zijn mild van aard. Laten we er toch niet al te licht over denken. Ook binnen onze gemeente zijn er diverse mensen besmet of besmet geweest. Het is vaak zo moeilijk om te beslissen wat er moet gebeuren om het evangelie te laten landen. Laten we niet tegen elkaar, maar juist met elkaar strijden tegen het kwaad. Zoals ds. Ten Napel verwoordde: “Het licht is in de wereld gekomen en de duisternis heeft het niet gegrepen”. Laten we zo om elkaar heen staan en elkaar steunen waar nodig. Pleeg eens een belletje, een kaartje, u weet vast wel wie wat nodig heeft.

Onze zieken: dhr. J. van Dam is als het goed is op dinsdag 11 januari naar huis gekomen mits er voldoende zorg kan worden geregeld.

De zorgen rondom Floor Meijer zijn nog niet opgelost. Daarom is ze van het Maasstadziekenhuis naar het Sophia kinderziekenhuis gegaan. Gemeente, laten we zo om de familie Meijer heen staan met onze gebeden en de andere zieken, die niet bij name zijn genoemd, gedenken.

Uw ouderling, Hugo Snaaijer.

Collecten 16/01 Kerk en Eredienst  Deur GZB-project Ds. Vogelaar/Sulawesi

Beide collecten van harte aanbevolen bij de Kerkgangers en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

of via de Appostel app. t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken opbankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

gift in week 1 Kerstgroet via mw.N.Dorsman 20 euro, Collecten via bus 2 x 9 euro                                                                    

Kerkelijk Bureau

                                                                                                                     

DIENSTEN OP

Zondag 16/01 10.00 uur Ds. J. Breure Zwijndrecht en Ds. A.A. van den Berg Bevestigingsdienst  ambtsdragers,  

                         15.30 uur Ds. R. Vogelaar Sulawesi

Aanvullende gegevens