DIENST OP: Zondag 24/10 10.00 uur Ds. T. Meijer uit Puttershoek en in de middagdienst om
                                         17.00 uur Drs . P. van Dam uit Houten.


De diensten zijn te beluisteren op: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 en via de kerkradio.


Zoeken naar een oplossing.
Hoeveel zoektochten heeft u niet gemaakt in uw leven?
Zoeken naar de ware, waar je lief en leed mee deelt, of is het je nooit ten deel gevallen? Zoeken naar het geloof. Hoe vind ik God, waar is Hij? Zoeken, zoeken. Een mens zoekt heel wat af in zijn leven. Soms weet je niet waar je het zoeken moet, maar steeds kom je dezelfde barricades tegen. Bid en vraag dan aan God of Hij je erover wil tillen, opnieuw op de weg ten leven. Zoekt en je zult vinden. Hoe makkelijk lijkt dat. Jezus zegt het: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Volg mij maar op de weg die ik je wijs, die leidt naar het eeuwige leven. Mogen we zo vertrouwen hebben in degene die zegt: “Zoekt en gij zult vinden. Wie op Mij bouwt, heeft vaste grond onder de voeten”. Volg zo die weg en laat het zoeken achter je. Hij heeft je al gevonden.

Bloemen:
De bloemen van afgelopen zondag zijn gegaan naar Mevr. N. Huvers-Venis en naar fam. Bijl-Pegels
Smakelijk eten nodigt u uit om op 28 oktober weer mee te eten. U kunt zich opgeven door in te tekenen. De lijst hangt in de hal van de kerk. Dit kan tot 24 oktober.
Onze zieken:
Mevr. Groenendijk- van Horssen is geopereerd en verblijft nog in het ziekenhuis. Als u dit leest verblijft zij in het zorghotel Parkstaete te Dordrecht voor verder herstel. We bidden om de nabijheid van Gods liefde voor haar. Mevr. A. Gravendeel-Verbaas is tijdelijk opgenomen in zorghotel Parkstaete te Dordrecht.
Mevr. Muller-Monster heeft onderzoeken gehad en wacht op de uitslag die ze 27 oktober krijgt. Dat de Heere God haar rust mag geven in de dagen dat ze daar op wacht. Tenslotte, op 22 oktober gaat Annie Vlasblom-Goud naar het ziekenhuis voor een ingreep. Dat de Heere de dokters wil begeleiden in de operatie die gaat plaatsvinden.
Ook voor alle, niet bij name genoemde, zieken en aan huis gebondenen willen we om ontferming vragen. Dat we de liefde van God mogen vinden, ook al lijkt het ons zo duister.


Overlijdensberichten:
Op 10 oktober is, op de leeftijd van 62 jaar, overleden, mevr. Maria Cornelia Johanna de Geus-Bonte. Samen met haar man heeft ze jaren in de Pieter van Slingelandstraat gewoond. In 2010 zijn ze verhuisd naar Lentepad 5. Haar man, dhr. Bas de Geus, zal haar node missen na 37 jaar huwelijk. De begrafenis heeft donderdag 14 oktober plaatsgevonden op de algemene begraafplaats de Essenhof te Puttershoek.
De Heere geve troost en sterkte om dit verlies te kunnen dragen.


Op 12 oktober heeft de Heere tot zich genomen mevr. Hillige Hermina den Boer-van der Giessen. In leven gewoond hebbend Zomerplein 125. Nog maar kortgeleden, op 13 april dit jaar, heeft ze afscheid genomen van haar man. Nu zullen de kinderen alleen verder moeten. Ze zullen hun moeder, oma en overgrootoma gaan missen.
Waren ze net begonnen om het verlies van hun vader, opa en overgrootvader te verwerken, moeten ze nu ook hun andere ankerpunt wat ze hadden, loslaten. Zaterdag 16 oktober heeft de begrafenis plaatsgevonden, die geleid werd door Ds. Achterhuis. Mevr. den Boer-van der Giessen is in Numansdorp begraven.
De Heere trooste de achterblijvers, en geve hun kracht en de nabijheid van Gods geest om dit verlies te kunnen dragen.
Uw ouderling Hugo Snaaijer.

Collecten:
24/10 dienst collecte: Kerk en Eredienst en de deurcollecte Kerk in Actie: wereld diaconaat.
Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers en -luisteraars.
U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken op bankrek.nr. NL38RABO0373711271
t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst.
Voor de Diaconie kunt u overmaken op bankrek. NL39RABO0373710089.
Ook kunt u uw giften digitaal overmaken via de Appostel App van de Hervormde Gemeente Puttershoek.
Met dankbaarheid vermelden wij de volgen giften in week 41:
Kerk: via Mw. D. van Eck 20 euro en via Mw. A. Meijer 60 euro
Kerk en Eredienst: via bus 2 x 9 euro
Dorcas: via bus 10 euro
Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens