DIENSTEN OP

Zondag 06/06

10.00 uur Ds. E. Agterhuis, Heinenoord

17.00 uur Ds. J. Noordam, Nieuwendijk

Zondag 13/06

10.00 uur Drs. A. den Besten, Sliedrecht

15.00 uur Proponent Corine Zonnenberg, H’veld Giessendam

                Openluchtdienst Kerkplein

17.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 (Als de openluchtdienst geen doorgang kan vinden.)

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Bedankt Voor het beroep uit ’s-Gravenzande heb ik bedankt. De aarzelingen vanaf het begin (naast enthousiasme) bleven gaandeweg het proces te levendig aanwezig. Ik ontving klassiek gezegd ‘geen vrijmoedigheid om het beroep aan te nemen’, terwijl juist vrijmoedigheid wezenlijk is om vruchtbaar te kunnen dienen in de wijngaard van de Heer. (Ook zondag kwam dit Bijbelse kernwoord terug in het gebed van de Jeruzalemgemeente voor de voortgaande bediening van de apostelen!) We gaan nu in vertrouwen verder vanuit een vernieuwde inzet voor onze Puttershoekse gemeente.

Terugblik Open Doors-dienst Ik zie terug op een gezegende dienst afgelopen zondagmorgen met als thema de vervolgde kerk en het gebed voor en met onze geestelijke broers en zussen in verdrukking. Kort en krachtig boven de preek: ‘Samen bidden’. Het gaf een heilzame blikverbreding in ons gemeente-zijn en een duw in de rug van de Heilige Geest: om echt biddend en verbonden met de wereldwijde kerk te leven en te geloven met de belofte van geestelijke vernieuwing voor jezelf!   

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven als groet en bemoediging van de gemeente aan dhr. J. van Dam.    

Overleden Op 14 mei is overleden in de leeftijd van 86 jaar Andries de Geus (André). Op woensdag 19 mei vond de afscheidsplechtigheid plaats op De Essenhof, waarna hij later gecremeerd is. Op 12 mei is overleden in de leeftijd van 91 jaar Adriana van der Linden-van den Ouden (Adri). Zij name een bijzondere plaats in de gemeente in. Velen zullen haar missen. De afscheidsdienst werd in de kerk gehouden op woensdag 19 mei, waarin we liederen en een Schriftlezing (Psalm 126) hoorden door haarzelf met alle aandacht voorbereid. Na de dienst is ze begraven op De Essenhof. Moge de Here God de nabestaanden nabij zijn in hun verliezen.

Meeleven Mevr. P.A.  Schram-in ’t Veld in het hospice te Zuid-Beijerland voelt haar krachten afnemen. Het is een zware gang voor haar en haar man naast haar. Dhr. J. van Prooijen mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, maar dat neemt de zorgen om zijn conditie niet weg. Dhr. J. van Dam heeft in het ziekenhuis gelegen en voelt zich verzwakt maar hoopt toch op een betere tijd voor hem. Mevr. J. van Hal-Kraal kwam weer thuis vanuit haar tijdelijke verblijf in Huys te Hoecke; we hopen op een stabiele nabije toekomst nu. Mevr. M. Hensen-baars in Huys te Hoecke voelt haar krachten sterk achteruit gaan op haar hoge leeftijd. Moge de Here God de zieken, ook hier niet bij name genoemd, en hun naasten nabij zijn in Zijn Woord en door Zijn Geest.

Openluchtdienst Kerkplein We hopen en vertrouwen dat de geplande openluchtdienst van zondag 13 juni 15.00 uur op het Kerkplein definitief door zal gaan. Als spreker is uitgenodigd mevr. Corine Zonnenberg werkzaam bij Stichting Youth for Christ (met als bijnaam: ‘mandarijnendominee’ vanwege haar creativiteit!) De dienst is speciaal voor de JEUGD georganiseerd, maar iedereen mag natuurlijk reserveren tot het aantal beschikbare plekken vol is! Het jeugdwerk heeft de bijzondere aandacht van velen in onze gemeente, we hopen dus samen met vele jongeren geestelijk geïnspireerd te worden! (Als de openluchtdienst geen doorgang kan vinden, zal ik voorgaan in een reguliere middagdienst om 17.00 uur in de kerk. Tip: houd de mededelingen en de website in de gaten!)

Koffiedrinken Na de openluchtdienst zal er buiten wat gedronken kunnen worden met elkaar, voor het eerst weer sinds februari 2020…! (Als de openluchtdienst niet doorgaat, dan wordt er ’s morgens na de dienst koffie geschonken op het Kerkplein.)

Hartelijke groeten uit de pastorie,

ds. A.A van den Berg

Collecten 06/06 Kerk en Eredienst.

Deur Onderhoud Gebouwen

Collecten 13/06 Kerken Eredienst

Deur KiA Noodhulp gestrande vluchtelingen

Alle collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 21 en 22 via bank en bus.

Kerk en Eredienst 1,50; 2,50; 10; 30; 2x50;85; 250 en 300 euro

Project Ds. Vogelaar Sulawesi: 12 euro

ZWO: 1,25 euro

HJP:  1,25 euro

Verjaardagfonds: 5 euro

Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens