DIENSTEN OP

 Zondag 02/05

10.00 uur Ds. J. Noordam, Nieuwendijk

17.00 uur Ds. C.H. van Alphen, Rhoon

Ook te beluisteren : www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 Terugblik zondag We mogen terug zien op een mooie doopdienst waarin Maud de Winter gedoopt mocht worden. Het thema ‘Een goed gesprek’ verbond de verschillende puzzelstukjes van de preek: de doopbezinning, de tijd waarin we leven, de vraag en de paasboodschap van Jezus aan de Emmaüsgangers en de doop. Verdrietig dat bij zo’n sprekende dienst slechts 30 mensen mogen zijn, maar ook een stille zegen als het verlangen erbij te mogen zijn door de maanden heen gegroeid is. ’s Avonds preekte ik in Alblasserdam, ook daar 30 mensen in een grotere kerk dan de onze. Een beproeving voor een grote gemeente, maar vreugdevol dat het verlangen samen te komen gegroeid was! 

Hemelvaartsdag Maud kreeg zondag als dooptekst mee: ‘Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.’ (Kol.3:1) Dáár hoop ik op 13 mei Hemelvaartsdag over te preken in verbinding met Handelingen 1!

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven aan de doopouders De Winter-Nagtegaal als felicitatiegroet van de gemeente.  

Meeleven Mevr. Corrie Wimmer zal deze week naar verwachting geopereerd worden. We hebben zondag gebeden om voorspoed voor haar op deze weg samen met haar man Leo. We blijven ook meeleven met de ernstig zieken: met mevr. P.A.  Schram-in ’t Veld in het hospice te Zuid-Beijerland (en met haar man thuis!), met mevr. Renny Leeuwenburgh-van Wingerden op de zware weg van het kuren, met dhr. J. van Prooijen, mevr. F. de Graaf-Noteboom en met mevr. G. Wijntje-Boender. Ook noem ik dhr. G. Bijl in Zuid-Beijerland, hij heeft het moeilijk en stelt meeleven uit Puttershoek erg op prijs. Tenslotte ook sterkte gewenst voor hen in coronaziekte, quarantaine en op de weg van het herstel!  

Pastor Luis en Francine Vorige week hadden een aantal gemeenteden o.l.v. Lianne de Haan een online-meeting met pastor Luis en zijn vrouw Francine in Paraquay. Waardevol om over geografische en kerkelijke afstanden heen verbondenheid te ervaren in de éne band in Jezus Christus onze Heer en om verbonden te zijn in gemeenschappelijk gebed! Zij hopen op en rond het startweekend onze gemeente te bezoeken!

Vakantie Van zaterdag 2 tot zaterdag 9 mei zal ik vakantie houden. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba mevr. A.E. Meijer-Melissant (tel.078-8422508).

Hartelijke groeten uit de pastorie,

ds. A.A van den Berg

 

Collecten 02/05  Kerk en Eredienst

Deur Onderhoud Kerkplein

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 17 via bank en bus:

Kerk en Eredienst: 2x1; 3; 30 en 85 euro

Kerk: 15 en via ouderl.Mw.J.Kornaat 20 euro

Sol.Kas/dooplid  10 euro

ZWO: 3 euro

HJP:   3 euro

ZOA   3 euro

Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens