Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 23 nov.)

 

DIENSTEN OP

Zondag 29/11

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Herdenken vreugden

                 1e advent

17.00 uur Drs. P.M. van Dam, Houten

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Zondag Eerste Advent November en december zijn maanden vol bijzondere diensten. Na Eeuwigheidszondag volgt komende zondag Eerste Advent het gedenken van de vreugden van het afgelopen kerkelijk jaar. We zullen dankbaar gedenken wie gedoopt mochten worden in de gemeente. Ongetwijfeld denken we dan ook terug aan de ‘volle (doop)diensten’ van voor corona. Laten we hierbij moed ontvangen in de geest van de begonnen Advent. De Heer is altijd de Komende, ook in de noden van onze tijd! Zoals Eeuwigheidszondag ons stil zette bij onze eigen sterfelijkheid als levend mens, zo wil ook de doopgedachtenis een moment zijn om stil te staan bij je eigen doop. Waardevol! In onze doop gaat het om zoveel meer dan een vaccin tegen één ziekte (hoe belangrijk ook voor ons aller samenleven!): Gods watermerk voor onze eeuwige toekomst dat vraag om geloof! We zullen lezen uit Lukas over de ontmoeting tussen Maria en Elizabeth.

Kinderkoor Heel fijn bij komende zondag is dat het kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ ook aanwezig zal zijn in de dienst! Ook voor de kinderen zelf na de teleurstelling van de Vriendendienst die niet door kon gaan. De nieuwe dirigente Jantine Valkenburg en de nieuwe pianiste Ellenmee den Boer zullen ook voor het eerst optreden in een dienst in onze kerk. Dit soort mooie dingen moeten we maar dankbaar koesteren zolang corona ons (kerkelijk) leven nog bepaalt!    

Bloemen De rozen van afgelopen zondag zijn bij de uitgang van de kerk gegeven aan de gekomen families die hun eigen dierbaren herdachten in de dienst als aandenken aan dit bijzondere moment.

Meeleven Dhr. P. Reedijk is afgelopen week overgebracht naar De Rembrandt. Dat is een goed teken na een heel zorgelijke tijd. We hopen dat zijn revalidatie in Oud-Beijerland nu voorspoedig mag verlopen.  

Open kerk Komende zaterdag (laatste van de maand!) van 10.30 uur tot 12.00 uur is er weer open kerk! Ouderling Evelien Maas en bezoekzuster Cobi Kuipers zullen aanwezig zijn voor een gesprekje en een kopje koffie. Allen welkom (op 1,5 mr.)! Ook kunt u natuurlijk zomaar even stil zijn in de kerk. Waardevol als het de afgelopen tijd niet mogelijk was om de diensten te bezoeken.

Tenslotte Moge de adventsontmoetingen komende zondagmorgen een zegen zijn voor velen in de sociale armoede die we beleven. Gezegende Advent!

  1. A.A van den Berg

 

Collecte-app Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie.

Diaken Victor de Haan

 

Collecten 29/11 Diaconie

Deur Onderhoud Gebouwen

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en kerkluisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089 t.n.v. Diaconie

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 47 via bank en bus.

Kerk en Eredienst 2 x 10 en 25 euro

Kerk 10 en 50, via Mevr, A. Meijer 10 euro

Hospice H.W. 10 euro

Kerkelijk bureau

Aanvullende gegevens