Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 13 jan.)

 

Komende zondag zullen we afscheid nemen van enkele ambtsdragers en zullen er zes broeders en zusters nieuw bevestigd worden in het ambt. We zien uit naar een dienst die voor allen vertrouwen en vreugde geeft voor de toekomst en bloei van de gemeente. De namen van alle ambtsdragers kunt u lezen in het Klankbord!

De bloemen werden afgelopen zondag als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. P. Tuk; en aan mevr. C.M. Wimmer-Barendregt.   

Meeleven Mevr. P. Melissant-Deunhouwer verblijft tijdelijk in De Hoge Weiden te Strijen. Mevr. C.M. Wimmer is na de ingrijpende operatie vorige week als nel weer thuisgekomen. Dhr. P. Tuk was dezelfde dag al weer thuis na zijn operatie. Ouderling M.A.D. van der Ree tobt met haar conditie na een nare val met nare gevolgen. Laten we naar elkaar om blijven zien in de gemeente.

Overlijden Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: Het is een gave van God. Efeze 2:8 Op 17 december is overleden Willem van Sintmaartensdijk op de leeftijd van 82 jaar. Op 23 december is de dankdienst voor zijn leven gehouden in de kerk (geleid door een goede bekende van de overledene), waarna hij begraven is op De Essenhof.

Overlijden Afgelopen zondag overleed op de leeftijd van 99 jaar (een week voor zijn honderdste verjaardag) Arend van Prooijen in het Ikazia. De afscheidsdienst zal gehouden worden zaterdag 18 januari om 10.30 uur in de aula.     

Israël Afgelopen zondag kwam Israël even langs in de preek in het kader van de eindtijd. Tegelijk draait er momenteel een docu-serie op de tv: ‘Het Israël van Raoel Heertje’. Je kunt naar Israël kijken vanuit verschillende perspectieven en alle opinies kunnen bewezen worden met beelden en interviews ter plaatse van eigen keuze. Heertje geeft een correctie op de al te romantische Bijbelse- en politiek zionistische visie, zijn oog voor het lot van de Palestijnen is zijn rode draad én Joodse gewetenskwestie. Hij geeft aan de andere kant wel erg weinig ruimte aan de reden waarom Israël besloot tot de op zich vreselijk muur in het land: het mislukken van de land voor vrede-politiek door de blijvende ontkenning van het bestaansrecht van Israël en de terreur. Maar wie weet wat er nog komt? Door alles heen, blijvend hopen, terug naar de preek: moge Jezus Messias spoedig komen en gerechtigheid en vrede geven! ds.A. van den Berg

Collecten 19/01: Kerk en Eredienst; Deur: Oecumene. Beide collecten van harte bij u aanbevolen.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende gift: Kerk: via Mevr.T.Prins 10 euro.

Kerkelijk bureau

 

PUTTERSHOEK:

Zondag 19/01:

 

10.00 uur: Ds.A.A.van den Berg

                  Bevestiging en afscheid

                  

17.00 uur: Ds. G.J.v.Beek, Nieuw Lekkerland

 

 

Aanvullende gegevens