Zondag Na de tijd van Kerst en oud en nieuw is afgelopen zondag de tijd van Epifanie in de kerk begonnen: de verschijning van de Heer onder Israël en aan de wereld (de wijzen, de Romeinen). We lezen zondag uit Mattheüs 3 over zijn doop in de Jordaan.

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan mevr. J. Buizer-Minnaard; en aan mevr. W.E. van Luik-Kooijmans.  

Meeleven Mevr. Buizer mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis na enige dagen van letterlijke benauwdheid. Mevr. P. Melissant-Deunhouwer verblijft tijdelijk in een zorghotel om aan te sterken. Mevr. C.M. Wimmer heeft afgelopen week een ingrijpende operatie ondergaan. Ook dhr. P. Tuk moest (opnieuw) geopereerd worden. We hopen en hebben gebeden voor een voorspoedige uitkomst.

Voor de kerkenraad is het een bijzondere tijd op de drempel van allerlei wisseling. Een nieuw moderamen gaat aan de slag en we denken over de toekomst na met als eerste de taakverdelingen in de colleges. Uw voorbede gevraagd voor een gezegende start in het nieuwe jaar voor ons.

ds.A. van den Berg

 

Collecten 12/01: Kerk en Eredienst

Deur: Diaconie

Beide collecten van harte bij u aanbevolen.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften:

Kerk:

via mw. E. Westdijk 50 euro

via HVD mw. A. Plaisier 5 euro

Kerstgroet 2019:

via dhr. J. Kuipers 10 euro

via HVD mw. H. Kot 10 euro

Kerkbalans 2019:

200 + 60 euro extra via bank

Oudejaarscollecte:

via bank 100 euro

Bloemen:

Via HVD mw. D. van Eck 10 euro

Kerkelijk bureau

 

Kerkdiensten herv. gem. Puttershoek:

Zondag 12/01:

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg

17.00 uur: Ds. W.M. de Bruin, Bleiswijk

Aanvullende gegevens