Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 11 feb.)
Zondagavond

Sing-in Komende zondagavond 17 februari 19.00 uur wordt er weer een sing-in gehouden in De Schakel. Allen hartelijk welkom!

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging gegeven aan mevr. H.A. Tiesema-Advocaat; en aan mevr. M. Hensen-Baars. Meeleven Dhr. G. Bijl is vorige week opgenomen in Dorpszicht te Zuid-Beijerland. We hopen en hebben gebeden dat hij, door het verdriet rond deze stap heen, zich er thuis mag gaan voelen. Mevr. H.A. Tiesema mag terugkijken op een langverwachte en geslaagde operatie maar moet nu wel eerst revalideren in zorghotel RVAS te Dordrecht. Mevr. Bep Eeland heeft een moeilijke tijd achter de rug maar heeft gelukkig ook hoop dat het weer beter zal gaan. Laten we met alle zusters en broeders die aan het strijden zijn meeleven met de liefde van Jezus Christus zonder aanzien des persoons!

Overlijden

God alleen is onze hulp. (Psalm 62) Wij weten dat het zo goed is. Na een moeilijke laatste levensfase is op de hoge leeftijd van 91 jaar overleden Coba Bor-de Jong, moeder en schoonmoeder van onze gemeenteleden Krijn en Geri Bor. Mevr. Bor heeft altijd in Nieuw-Beijerland gewoond en verbleef sinds enkele jaren in Huys te Hoecke, waar zij een trouw bezoekster van de weeksluiting was. De dankdienst voor haar leven is gehouden op donderdag 14 februari in de Hervormde kerk te Nieuw-Beijerland, waarna zij aldaar ook begraven is.

Ziekenzalving

Komende week mag ik op de werkgemeenschap van predikanten een voorzet geven voor de bezinning op ziekenzalving in de gemeente. Ik zal mijn persoonlijke pastorale ervaringen uit Puttershoek meenemen en belangstellend zijn naar de wijsheid van collega’s in het ambt. Het is een thema dat je zeker niet zomaar ‘wel kent’, het blijft me pastoraal bezig houden. Met een hartelijke groet vanaf het Kerkplein, ds. A.A. van den Berg

Collecten 17/02: Kerk en Eredienst; Deur: Onderhoud gebouwen. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Ds. A.A. v.d. Berg 2 x 10 euro en 1 x 20 euro; via Mw. C. Kuipers 20 euro. Kerkelijk bureau

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP:

Zondag 17/02:

10.00 uur: Ds. A.A. v.d. Berg
17.00 uur: Ds. W.H. Hendriks, Mijnsheerenland

 

 

Aanvullende gegevens