Wat een diversiteit aan preken trok er aan ons voor bij de afgelopen weken
Wat een rijkdom in het woord mochten we afgelopen zondagen beluisteren .
Voor je het weet kunnen de rollen worden omgedraaid zonder te beseffen waar het nu door komt.
Gods wegen zijn namelijk ondoorgrondelijk en niet te bevatten in mensenkennis.
Willen we en kunnen we zo op die God vertrouwen en de toekomst onder ogen durven zien in het licht van zijn majesteit.
Geef dat we altijd bereid zijn om naar zijn woord te luisteren om zo te mogen zien wat God met ons voor heeft. Geef dat als we vakantie hebben, we uit mogen kijken naar rust en ruimte om de hectiek die in ons leven een belangrijke plaats inneemt naar de achtergrond te plaatsen en het evangelie naar voren kan komen ook in de vakantie tijd.
Ik hoop dat u en jij de rust kan vinden om Hem te zoeken. Wees trouw aan het woord en de verkondiging ook nu we enkele weken met gast voorgangers te maken hebben.
Zeker in deze tijd wil ik u vragen als u thuis bent om eens rond te kijken of mensen niet worden vergeten iedereen vertrek en de achter blijvers kunnen daar best moeite mee hebben.
Hebben we zo oog voor elkaar en voor onze medemens.
Als u dit leest is onze predikant al weer terug en gaat hij maandag weer aan de slag.
Zondag 18/08:gaat in de morgen dienst voor Ds. W.de Graaff uit Geldermalsen voor in de middag dienst gaat voor Ds. L.C.v.d. Eijk uit Zwijndrecht. Op 25/08 gaat in de morgendienst onze eigen predikant voor in de middag zal Ds. A.B. Vroomans, uit Delft voor gaan.
Bloemen op 28juli zijn de bloemen, die geschonken waren, gegaan naar dhr.J.Bos en naar mevr.J Verloop- kaptein. Op 4 augustus zijn de bloemen naar dhr. A Muller en naar mevr. G. Bor – Koorevaar
Overlijden Werden we 28 juli j.l. betrokken bij het overlijden van onze oud predikant Ds. C. de Jong hij mocht onze gemeente dienen van 1963 tot 1967 zeker de ouderen onder ons zullen wel warme herinneringen aan hem bewaren. Moge de Heere de nabestaanden bij staan met zijn onmisbare zegen.
Zieken Willem Tiemes is opgenomen in het ziekenhuis en van daar uit wordt er gekeken naar een plaatsje in een verzorgingshuis.
Dhr. P leeuwenburg heeft een kort durend verblijf in het ziekenhuis achter de rug en was in dezelfde week weer thuis.

Met een hartelijke groet Hugo Snaaijer

Collecten 18/08: Kerk en Eredienst
Deur: Kerkvoogdij
Collecten 25/08: Diaconie
Deur: Kerk in actie-zending
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij
de volgende giften:
Kerk: via HVD Mw. J.Meijer 10 euro
Kerktelefoon: via bank 20 euro
Bloemen: via HVD Mw.J.Groeneweg 5 euro
Kerkelijk bureau

 

Aanvullende gegevens