Liturgie voor de middagdienst van 18 augustus 2019
in de HK te Puttershoek

VOORBEREIDING
Aanvangslied Psalm 78:1 en 2
stil gebed
Bemoediging en groet
Lied Psalm 25:2 en 3
Geloofsbelijdenis gesproken (staande)
Lied Gezang 434:1,4 en 5
Gebed om verlichting van de Heilige Geest

DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezing: Exodus 20:3-6
Lied: Gezang 62:1,2 en 3
Schriftlezing: Ezechiël 18:1-32
Lied Gezang 328:1,2 en 3
Preek
Orgelspel
Lied Psalm 90:1 en 8

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed
Collecten diaconie, instandhouding kerk en eredienst
Slotlied Gezang 330:1,2 en 3
Wegzending en Zegen (gesproken amen)

 

Aanvullende gegevens