Ps. 92 : 1 en 2

Bemoediging en groet

Ps. 92 : 7 en 8

Gebed

Ps. 86 : 2

Genadeverkondiging

Ps. 86 : 4

Gebod Gods

Ps. 86 : 5

Gebed

Lezing Johannes 15 : 1 -11

Gez. 75 : 10,11,12

Lezing Galaten 5 : 22 -26

OTH 360 : 1 en 3

Verkondiging

Gez. 78 : 1,2 en 3

Gebeden

Collecte

Gez. 481 : 1 en 2

Zegen

Aanvullende gegevens