Ds. R.H.M. de Jonge uit Leiden
Organist: Dhr. N. van Oudheusden 
Zondagssch/kdnd: Jan (Gerda)
Oppas: Mw. I. Groeneweg, Mw. A. v. Santen, Esther de Haan

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Psalm 108 : 1 en 2

Psalm 108 : 3 en 4

Psalm 32 : 2

Gezang 434 : 3 en 5

Gezang 473 : 1, 3, 5, 7 en 9

Gezang 427 : 1, 5 en 7

 

Schriftlezing: Esther 1 en 2

Aanvullende gegevens