Orde van dienst Puttershoek 21 juli 2019 middag

Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 138: 1, 3
• Stil gebed, votum en groet
• Zingen: OTH 360 (Samen in de Naam van Jezus)
• Geloofsbelijdenis
• Zingen: Ps. 48: 1, 4
• Gebed om verlichting met de H. Geest
• Schriftlezing: Handelingen 10: 24-48
• Zingen: Ps. 87: 2, 3
• Verkondiging
• Zingen: Gez. 312
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte
• Zingen: Gez. 314
• Zegen
• Orgelspel

Aanvullende gegevens