Orde van dienst Puttershoek 21 juli 2019 ochtend

Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord
Organist: Dhr. H. Mannee 
Zondagssch/kdnd: Annelies (Maaike)
Oppas: Mw. H. Meijer, Mw. A. Molendijk, Linde van der Zwaal

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


• Orgelspel
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 100: 1, 2
• Stil gebed, votum en groet
• Zingen: Ps. 100: 3, 4
• 10 geboden
• Zingen: Gez. 449: 1, 2, 3, 5
• Gebed om verlichting met de H. Geest
• Schriftlezing: Handelingen 10: 1-23
• Zingen: Ps. 84: 3, 5, 6
• Verkondiging
• Zingen: Gez. 445
• Dankgebed en voorbeden
• Collecte
• Zingen: OTH 141 (Leid mij Heer, o machtig heiland)
• Zegen
• Orgelspel

Aanvullende gegevens