Liturgie 14 juli 2019, Puttershoek, 17.00 uur

Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: zondagsschool/kindernevendienst

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Orgelspel.
Mededelingen
Aanvangslied: Psalm 111 : 1, 2 en 6
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Zingen: Psalm 19 : 3
Geloofsbelijdenis.
Zingen: Gezang 255 : 1 en 4
Gebed.
Schriftlezing: 1 Corinte 1 : 4 – 9 en 17 - 31
Zingen: Gezang 177 : 1 en 7
Verkondiging.
Zingen: Gezang 314 : 1, 2, 3 en 4
Gebed.
Collecte.
Zingen: Gezang 461 : 1, 2, 5, 6 en 7
Zegen.
Zingen: Amen, amen, amen.
Orgelspel.

Liederen uit liedboek 1973.

Aanvullende gegevens