Orde van dienst. Puttershoek, zondag 7 juli 2019, 10. 00 uur

 

Ds. T. Meijer uit Puttershoek
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, Leonie V. ,Gr: Maaike
Oppas: Mw. Goud, Mw. G. v. Oudheusden
Lianne Brussé

Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud groenvoorziening

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 

Mededelingen kerkenraad.

Psalm 95: 1.

Votum en Groet.

Psalm 95: 2 en 3.

Verootmoediging en genadeverkondiging.

Op Toonhoogte 269: 1 en 2.

Wet.

Psalm 25: 2 en 4

Gebed.

Lezing: Efeze 2: 1 – 10. NBV

Gezang 16.

Prediking.

Op Toonhoogte 182.

Dienst der gebeden.

Collecten.

Slotlied: Gezang 440.

Wegzending en zegen.

 

 

 

Aanvullende gegevens