Zondag

In de middagdienst komende zondag wil ik met u een stap verder zetten in de voortgaande lezing uit Genesis, waarmee we vlak voor de lijdenstijd begonnen waren. U weet het nog? Genesis 13, Abraham en Lot gaan zich vestigen in ‘het land’. Mooie stof na het beloofde land recent gezien te hebben.

Doopdienst

Op zondag 14 juli zullen gedoopt worden: Pim Pieter Vrijlandt, zoon van Arie en Pauline Vrijlandt-Bos en broertje van Jarie; en Feline Willemijn Lisanne Goud), dochter van Bastian en Anne-Margreet Goud-Reedijk en zusje van Pieter. We wensen ouders, familie, belangstellenden en elkaar een gezegende dienst toe! Mocht u mij missen na deze dienst: dan race ik naar ’s Gravendeel om als verse consulent afscheid te nemen van collega ds. W. Geuze.

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. P.J. van Oudheusden; en aan mevr. E. Knaape-Reijerkerk. Meeleven Mevr. J.B. Zevenbergen-de Regt moest begin vorige week na een ernstig ongeval met spoed opgenomen worden in het Erasmus mc. Na een week ging het gelukkig iets beter met haar conditie. Mevr. M.A.W. Markusse-Fierant heeft deze week een behandeling moeten ondergaan in het ziekenhuis. We hopen met haar op verbetering na al zo lang in de onderzoekmolen te hebben gezeten. Voor beide zusters hebben we afgelopen zondag gebeden.

Opbrengst grote rommelmarkt

De opbrengst van de jaarlijkse grote rommelmarkt en de verkoop van Emma hebben samen heeft het mooie bedrag van € 2839,55 opgebracht. Het was warm maar dat mocht de pret niet drukken en zo ook de opbrengst niet. Godsdienstles Driespan in de kerk De kinderen van de godsdienstles op de Driespan groepen 7 en 8 waren donderdag te gast in de kerk bij de organist, de koster en de dominee in een heuse workshopronde. We hopen dat ze een positieve ervaring hebben opgedaan en nog eens terugkomen in de kerk als het ‘huis van gebed’ en de plek van ‘ontmoeting met de levende God’: open voor allen! Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Collecten 07/07: Kerk en Eredienst; Deur: Onderhoud groenvoorziening. Collecten 14/07: Kerk en Eredienst; Deur: Zondagschool/Kindernevendienst. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via HVD Mw. D. van Eck 10 euro; GZB-proj.Ds.Vogelaar: via bank 50 euro; Kerk in Aktie: via bank 50 euro; Hulpf.Mevr.De Jonge:via bank 50 euro. Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:
Zondag 07/07:

10.00 uur: Ds. T. Meijer
Puttershoek

15.00 uur: Ds. F.L. Renes
H.A. H.te H. (Ger.Kerk)

17.00 uur: Ds. A.A. van den Berg

Zondag 14/07:

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
Doopdienst

17.00 uur: Ds. C. Hendriksen
Woudrichem

Aanvullende gegevens