Verzoek namens het Kerkelijk Bureau
Regelmatig komt het voor dat er blanco enveloppen met geld erin, in de brievenbus
van Kerkplein 3 worden gedeponeerd. Wij zijn de gulle gevers uiteraard dankbaar,
maar hebben toch daarbij een dringend verzoek: Doe er a.u.b. een briefje bij welke
bestemming u aan de inhoud van de enveloppen wil geven, b.v. diaconie – kerk –
hulpfonds Mevr. De Jonge of Ds. Vogelaar of onze eigen jeugd (HJP) of noemt u zelf
maar op. Leni en Jenneke houden hiermee graag rekening maar zomaar geld in een
blanco enveloppe maakt het voor hen moeilijk de juiste bestemming eraan te
geven. Geen enkele moeite wanneer u anoniem wilt blijven maar geef een
bestemming op a.u.b.!
Voor u een kleine moeite, voor Leni/Jenneke prettiger werken!

Aanvullende gegevens