Woensdag 6 mei is de wekelijkse uitzending van “Radio Hoop op God” vanaf 19.15 uur via kerkradio en Kerkomroep (App of website https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658) en via Facebook (App of website https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/) met medewerking van onze predikant, Annelies van der Kolk en koster.

Om 19.00 uur luiden van de kerkklokken zoals in veel plaatsen in Nederland om aan te geven dat niet een virus, maar Jezus overwinnaar is van verleden, heden en toekomst! Om 19.15 uur is de aanvang van de bemoediging door het evangelie van onze here Jezus Christus

Welkom door Annelies van der Kolk 
Lied 1 ‘Vrijheidslied’ gezongen door Rebecca van der Kolk -> https://www.youtube.com/watch?v=_1I7jaDGbe8
Gebed
Een vraag van mijn 11 jarige kleindochter…
Lied 2 ‘Zelfs al mijn haren zijn geteld’


Bijbellezing: Johannes 8:30-36 door ds. Ard van den Berg 
Korte meditatie ‘Vrijheid’
Afsluiting
Lied 3 ‘Hoe groot zijt Gij’

 

Aanvullende gegevens