Liturgie 7 april 10.00 uur

Ds. A.A. v/d Berg
Organist: Dhr. N. v. Oudheusden
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerja, M: Annelies, Gr: Elleke
Oppas: Mw. D. van Eck, Mw. A. Groeneweg, Elina van Kleef

Dienstcollecten: kerk en eredienst
Deurcollecten: onderhoud orgel

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Intochtslied Psalm 43: 3, 4
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 177: 1, 2, 5
Wetslezing
OTH 249
Gebed
Schriftlezing: Lukas 22:54-62
Projectlied

7 april:         Petrus zegt fel: ‘Nooit verraad ik mijn Heer,

                     die woorden gaan niet over mij!’

                     Maar later zegt hij: ‘Mens, ik ken Jezus niet!’

                     Niet één, twee, maar drie keer op rij.

                     Terwijl hij nog praat kraait er een haan.

                     En Petrus moet huilen; wat heeft hij gedaan? 

Refrein 1:         Met deze verhalen gaan wij richting Pasen

en volgen de weg zoals Jezus die ging.

Samen met hem zijn wij onderweg,

wij volgen hem tot aan een nieuw begin.

 


Paasproject
Psalm 38: 6, 7
Preek
Gezang 395: 3, 4
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 182: 1, 3
Zegen

Aanvullende gegevens