Een week geleden werden wij weer geconfronteerd met problemen. Op de een of
andere manier bleken er bij de morgendienst wat problemen te zijn met het
toewijzen van het doel van de collecte-bestemming. Na wat telefoontjes was dit
nog voor de avonddienst gelukkig alweer verholpen.
Om dit soort perikelen te trachten te voorkomen is er voor maandag een
bijeenkomst gepland samen met een vertegenwoordiger van de SKG, de dames van
het Kerkelijk Bureau en ondergetekende om e.e.a. te stroomlijnen en voor verdere
voorlichting en advies, waardoor het voor u als gevers/geefsters en ook voor het
Kerkelijke Bureau, eenvoudiger gaat worden. We hopen maar dat dit zijn vruchten
afwerpt.

Cor Groenendijk.

Aanvullende gegevens