We waren al eerder hard bezig om het Bedrijfshulpplan/Evacuatieplan en de regels
rond hulpverlening bij calamiteiten verder te organiseren, waarover wij u al eerder
hebben geïnformeerd, zelfs vorige maand nog. Het is nodig en zelfs verplicht om op
onverwachte gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld onwel worden tijdens de
kerkdienst, voorbereid te zijn.


Wij waren met deze plannen al eerder bezig maar dit is na de corona-uitbraak op
een heel laag pitje komen te staan. Gebleken is nu dat intussen een aantal
richtlijnen/adviezen van de PKN op dit punt zijn veranderd en aangepast.
We doen hierbij nogmaals, en nu dringend, een verzoek op degenen, die hiermee
ervaring en hebben en gediplomeerd zijn door bijvoorbeeld een BHV- of EHBOcertificaat,
zich te melden bij één van onze collegeleden.

Aanvullende gegevens