In onze laatstgehouden vergadering heeft het college van kerkrentmeesters gesproken over het gemeente zijn in Corona tijd. Als college zijn we vooral bezig met de re-gelzaken, maar vinden het uiteraard ook heel belangrijk dat het gemeentezijn in deze tijd niet verwaterd. Nu zijn er vast mensen die een idee hebben om toch als gemeente met elkaar verbonden te blijven, een mooi voorbeeld hiervan is de actie van de vrouwenkring om op eerste advent elkaar te ontmoeten in kleine kring, zie elders in het Klankbord.
Heeft u een idee, deelt u dit dan vooral met de ondergetekende, als college van kerkrentmeesters hebben we een budget beschikbaar gesteld om deze nieuwe initiatieven mee uit te kunnen voeren.


Corstiaan Dekkers
06-26364862

Aanvullende gegevens