Van de dames op het Kerkelijk Bureau hoorden we dat de door omstandigheden wat lagere inkomsten uit de kerkelijke collecten vooral in het begin van de corona-tijd goed gecompenseerd werden door de giften, maar nu iets teruglopen. Hopelijk houdt u hier rekening mee, omdat het er helaas naar uitziet dat de kerkdiensten de komende tijd weer op een lager pitje moeten komen staan. Een vraag mag ik wel stellen namens de dames: Wilt u graag bij uw giften goed vermelden voor welk doel uw gift bestemd is dat maakt het voor hen gemakkelijker om op de juiste manier te verwerken.

overgenomen uit het klankbord - bericht van kerkrentmeesters

Aanvullende gegevens