Wij hebben Johan de Klerk bereid gevonden om vanaf begin oktober het co-kosterschap met Rinus van der Kolk op zich te nemen na enige tijd door Rinus te zijn wegwijs gemaakt. Zoals bekend heeft Rinus deze taak, samen met zijn vrouw Annelies, al heel wat jaren voor zijn
rekening genomen. U heeft Johan waarschijnlijk al gesignaleerd. De bedoeling is dat Johan meer op de achtergrond blijft want het 1e aanspreekpunt blijft Rinus (en Annelies).

Bestrating bij Schakel en Hoeksteen bijna gereed
Het zal de gemeenteleden, die (door de maatregelen) in beperkte aantallen naar de kerk komen, óf in hun wandeling over het Kerkplein komen wellicht zijn opgevallen dat
voor en rondom onze gebouwen Hoeksteen en Schakel de bestrating door verzakking enz. hier en daar wat ongelijk was, met het risico van struikelpartijen. Ook dit is aangepakt en weer op orde gebracht.

Bericht namens kerkrentmeester - overgenomen uit het klankbord

Aanvullende gegevens