Bekercollecte zondag 15 november is voor Hospice Hoeksche Waard

De exploitatie van de hospice wordt voor een deel gedekt door overheidsbijdragen. Daarnaast zijn ze afhankelijk van particuliere
gelden en donaties. De gasten die in de hospice verblijven, kunnen of willen de laatste fase van hun leven niet thuis of in het ziekenhuis doorbrengen. Aan hen geven ze in de hospice de zorg die volledig is afgestemd op persoonlijke wensen en behoeften. Kwaliteit van leven in een zoveel mogelijk vertrouwde omgeving. En daar kunnen natuurlijk ook spulletjes van thuis bij horen. De prachtige boerderij waarin de hospice is gevestigd, is er speciaal voor ingericht. Alles wat de gasten wensen en nodig hebben, kunnen ze er vinden.
Mocht u een bijdrage voor dit prachtige werk over willen maken dan kan dat ook naar het rekeningnummer van de Diaconie: NL39 RABO 0373 7100 89 o.v.v. Bekercollecte 15 november.

Maak je geen zorgen (Fedde Nicolai)
Jezus zegt: Maak je geen zorgen Want ik zorg altijd voor jou Reken maar op mijn trouw Niet alleen nu, maar ook morgen.
Wat een troost om te weten Dat God altijd met ons wil zijn Ons nabij is in zorg en pijn Hij zal ons nooit vergeten.
Maak je geen zorgen over je leven God weet wat iedereen nodig heeft Hij zorgt voor alles wat leeft En wil je kracht en sterkte geven. Wees niet bezorgd, vertrouw op God Hij houdt je vast in Zijn sterke hand Zet al je zorgen maar aan de kant Want in Gods handen ligt jouw lot.


Namens de diaconie Tineke van Horssen.

Aanvullende gegevens