Beste gemeenteleden,

Hierbij wordt u uitgenodigd om zaterdag 21 november om 11:00 uur mee te wandelen en te discussiëren onder ‘een open hemel’.

De tocht duurt ongeveer 2 uur, paraplu en eten zelf meenemen.

Het thema van deze keer is Geloof is meer een uitnodiging dan een gebod

"Hoe groot is het goed dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen, dat Gij bereid hebt voor wie bij U

schuilen ten aanschouwen van de mensenkinderen. Gij verbergt hen in het verborgene van uw

aanschijn voor de samenscholing der mensen; Gij bergt hen in een hut voor het getwist der tongen"

(Psalm 31:20-21)

https://www.davidwilkerson.nl/artikelen/1973/geloof-is-meer-een-uitnodiging-dan-eengebod.html

 

Groet en tot zaterdag 21 november,

Victor de Haan

 

Aanvullende gegevens