Beste mensen,
 
Heeft u kopij voor het nieuwe Klankbord ?
Dit kunt u voor het eerstvolgende nummer inzenden t/m maandag 27 januari 2020  19.00 uur per e-mail aan  
klankbord@hervormdputtershoek of op papier bij Arie Naaktgeboren, Pieter Repelaerstraat 78.

 

Graag op tijd inleveren anders kan het niet meer verwerkt worden in het Klankbord

Wanneer u vragen heeft kunt u terecht bij een van de leden van de redactie (Kalinka de Geus of Arie Naaktgeboren).


Met vriendelijke groeten namens de redactie,
Arie Naaktgeboren

Aanvullende gegevens