Predikant:  Ds T. Meijer uit Puttershoek
Organist:  dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd:  Gerda en Maaike
Oppas:  mvr. A. v.d. Kolk en Nienke Hoek
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk in actie werelddiaconaat

Mededelingen.

Intochtslied . Psalm 138: 1 en 3.

Stilgebed, Votum en groet

Zingen: Psalm 138: 4

Verootmoediging en genade verkondiging.

Zingen: Gezang 473: 1 en 6

Wet.

Zingen: Psalm 25: 2.

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Schriftlezing. Jona 3: 1 - 10

Zingen: Gezang 466: 1 en 3.

Schriftlezing: Mattheus 12: 38 – 42.

Zingen: Gezang 435: 1 en 4

Preek

Zingen: Op Toonhoogte 250: 1, 2 en 3

Gebeden

Slotlied Gezang 470: 1, 2 en 3

Zegen.

 

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens